Hiển thị dây chuyền sản xuất tự động

Hiển thị dây chuyền sản xuất tự động
Hiển thị dây chuyền sản xuất tự động-1
Hiển thị dây chuyền sản xuất tự động-2
Thông số kĩ thuật chi tiết

Chức năng thiết bị:
1. Cho ăn tự động
2. Ghi nhãn tự động
3. lắp ráp tự động
4. Vít khóa tự động
5. Tự động lão hóa
6. Kiểm tra tự động
7. Cho ăn và cắt tự động
Cánh tay robot hợp tác với từng trạm, xếp dỡ tự động và các hành động chức năng, tiết kiệm nhân lực hiệu quả
Nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất

Yêu cầu sản phẩm