Dây chuyền lắp ráp phụ tùng ô tô

Dây chuyền lắp ráp phụ tùng ô tô
Dây chuyền lắp ráp phụ tùng ô tô-1
Dây chuyền lắp ráp phụ tùng ô tô-2
Dây chuyền lắp ráp phụ tùng ô tô-3
Thông số kĩ thuật chi tiết

Chức năng thiết bị:
1. Cho ăn tự động
2. Dập tự động
3. lắp ráp tự động
4. Kiểm tra trực quan
5. Cho ăn và cắt tự động
Cánh tay robot hợp tác với từng trạm, tự động xếp dỡ, kẹp vào máy đột dập và các hành động chức năng khác, nâng cao hiệu quả sự an toàn của người vận hành, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu quả và năng suất sản xuất.

Yêu cầu sản phẩm