Máy quấn tạo hình một mảnh

Thông số kĩ thuật chi tiết
Thông số kỹ thuật thiết bị:
Kích thước thiết bị 2900 (L) × 800 (W) × 1700 (H) (mm)
Thiết bị sản phẩm tương ứng Cuộn cảm một mảnh
Độ chính xác của thiết bị ± 0,02mm
Hiệu quả thiết bị UPH 3600
Nguồn cấp Simplex 220V, áp suất không khí 4-7Kg / cm2
Chức năng thiết bị:
1. cuộn dây tự động
2.Tự động tách sơn laser
3. hàn và cắt tự động
4. tự động dỡ hàng
Ví dụ về sản phẩm sản xuất

Yêu cầu sản phẩm