Máy Winder RFID

Thông số kĩ thuật chi tiết
Thông số kỹ thuật thiết bị:
Kích thước bề ngoài của thiết bị 1630 (L) × 530 (W) × 1290 (H) (mm)
Thiết bị sản phẩm tương ứng Các sản phẩm liên quan đến RFID
Độ chính xác của thiết bị ± 0,05mm
hiệu quả thiết bị UPH 360
nguồn điện Một pha 220V, áp suất không khí 4-7Kg / cm2
Chức năng thiết bị:
1. Cho ăn tự động
2. cuộn dây tự động
3. Tự động phân phối và đóng rắn
4. Kiểm tra tự động
5. Cho ăn và cắt tự động
Ví dụ về sản phẩm sản xuất

Yêu cầu sản phẩm